Tillbehör

Högtrycksslangar Pris/dag Pris/vecka
20 meter, löst 40 180
30 meter på slangvinda 60 270
50 meter på slangvinda 100 450
Blästringsutrustning Pris/dag Pris/vecka
Våtbläster utrustning
till Pos 7 och Nep 7
50 225
Övrig utrustning till Högtryckstvätt Pris/dag Pris/vecka
Slam-/Vattensug till Pos 7 och Nep 7 50 225
Spolrör, ej standard
T.ex. Distansspolrör,
Powerspeed, Puch &
Pull lans, Tornado
40 180
Tralltvätt 50 225
Evakueringslang till Attix 751-61 Pris/dag Pris/vecka
30 meter 55 248
Tillbehör till Scrubtec 343 Rondeller, borste Pris/st
Vit, grovlek – fin 120
Röd, grovlek – medel 120
3 Blå, grovlek – grov 120
Brun, grovlek – jätte grov 120
Svart, grovlek – super grov 120
Skurborste 954