Poseidon 7-66

 • Kallvatten
 • 3fas
 • 190bar
 • 20 minutliter
 • En maskin för det stora/tunga jobbet.

  Pris:
  Dygnshyra: 299 kr
  Vecka: 1345 kr

  Priserna är exkl moms, och grundhyra tillkommer med 100sek + moms per hyrtillfälle och maskin.