Kraftig industrisug med utkastarpump

Kraftig industrisug med utkastarpump och grovsil

Kan tömma översvämmade källare mm

Attix 751-61 Vattensugare

15 med tömningsslang

800 per dygn

2500 per vecka